Dopełnienie bliższe i dalsze

Określ typ dopełnienia w zdaniach (bliższe lub dalsze).

  1. Maciek zaparkował samochód.
  2. Lidka zaakompaniowała śpiewakowi.
  3. Kasia  opowiadała o filmie.
  4. Woda ciekła po ścianie.
  5. Antek biega plażą.

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
24.03.2020 10:08

Dopełnienia w zdaniach mogą być bliższe lub dalsze. Bliższe to takie, które można zamienić na podmiot, gdy zamieni się zdanie ze strony czynnej na bierną, natomiast dalsze to takie, którego nie da się zamienić na podmiot, ponieważ całego zdania nie da się zamienić na stronę bierną.

  1. bliższe(bo Samochód został zaparkowany przez Maćka.)
  2. dalsze (bo nie da się zmienić na stronę bierną)
  3. bliższe (bo Film został opowiedziany przez Kasię.)
  4. dalsze (bo nie da się zmienić na stronę bierną)
  5. dalsze (bo nie da się zmienić na stronę bierną)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: