Strona czynna i bierna

Określ w jakiej stronie (czynnej lub biernej) występują podane zdania.

 1. Agata zjadła obiad.
 2. Samochód został naprawiony przez Marcina.
 3. Maliny zostały zebrane przez Alinę
 4. Dziecko w dzieciństwie jest myte przez matkę.
 5. Ona nie ma zadania.
 6. Anita mieszka z rodzicami.
 7. Marcin został zbadany przez lekarza.

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
24.03.2020 10:04

W stronie czynnej podmiot wykonuje czynność,  a w stronie biernej poddaje się jakiejś czynności, czynność jest wykonywana na nim.

 

 1. Czynna (wykonuje czynność – zjadła)
 2. Bierna (poddawany czynności – został naprawiony)
 3. Bierna (poddawany czynności – zostały zebrane
 4. Bierna (poddawany czynności – jest myte)
 5. Czynna (wykonuje czynność – nie ma)
 6. Czynna (wykonuje czynność – jest myte)
 7. Bierna (poddawany czynności – został zbadany)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza