Tren V

Szkic interpretacyjny "Trenu V" Jana Kochanowskiego

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Redaktor Ekspert eSzkola.pl
09.01.2021 15:41

"Tren V" Jana Kochanowskiego to liryka bezpośrednia. Podmiot liryczny jest ojcem i wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, o czym świadczy zaimek dzierżawczy "mej". 

Tren rozpoczyna się porównaniem homeryckim. Podmiot porównuje Urszulkę do pędu oliwnego, który dopiero co "wschodzi", nie ma jeszcze gałązek i listków. W ten sposób podkreśla fakt, iż jego córka zmarła w młodym wieku. Tak samo roślina zostaje podcięta przez nieudolnego ogrodnika i mdleje. Podmiot liryczny zaznacza kruchość swojego dziecka. Dodatkowo wzmacnia to użytymi zdrobnieniami, np. "oliwka", "prątek", "głązek", "listków", które jeszcze bardziej uwydatniają młody wiek Urszulki. Jako zbolały ojciec nie potrafi pogodzić się ze śmiercią dziecka. W formie apostrofy zwraca się do Persefony i tytułuje ją jako "złą". Kiedy boginię porwano do Hadesu, jej matka - Demeter - rozpaczała. Podmiot ma nadzieję, że w związku z tym Persefona okaże mu współczucie. Bezpośrednie zwrócenie się do mitologicznej bogini jest typowe dla okresu renesansu, ponieważ w tym czasie nawiązuje się do kultury antycznej. 

"Tren V" jest zapisem rozpaczy ojca, który nie potrafi pogodzić się ze stratą córki i poszukiwaniu współczucia u inncyh.

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza