Sonet I - tematyka

Jaką tematykę podejmuje Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego autorstwa Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego?

Echej, jak gwałtem obrotne obłoki
Tytan prędki lotne czasy pędzą,
A chciwa może odciąć rozkosz nędzą
Śmierć –tuż za nami spore czyni kroki.

A ja, co dalej, lepiej cień głęboki
Błędów mych widzę, które gęsto jędzą
Strwożone serce ustawiczną nędzą,
I z płaczem ganię młodości mej skoki.

moc o rozkosz o skarby pilności,
Choćby nie darmo były przedsię szkodzą,
Bo naszę chciwość od swej szczęśliwości
Własnej (co Bogiem zowiemy) odwodzą

Niestałe dobra! O, stokroć szczęśliwy,
Który tych cieniów w czas zna kształt prawdziwy.Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
03.06.2020 13:44

Utwór Mikołaja Sępa Szarzyńskiego podejmuje tematykę refleksyjno-filozoficzną. Rozważania te dotyczą przemijalności czasu, a więc ludzkiego życia, a także kruchości i nietrwałości dóbr materialych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza