Psalm 8 - Jan Kochanowski

Zapoznaj się z fragmentem Psalmu 8 w przekładzie Jana Kochanowskiego i podaj nazwę strofy, którą poeta zastosował w tekście.

 

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,
Kto się Twym sprawom wydziwować może?
Kto rozumowi, którym niezmierzony
Ten świat stworzony?

Gdziekolwiek słońce miece strzały swoje,
Wszędy jest zacne święte imię Twoje,
A sławy niebo ogarnąć nie może
Twej, wieczny Boże!

[...]

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Natalia Ekspert eSzkola.pl
31.05.2020 20:21

W swoim przekładzie renesansowy poeta zastosował strofę czterowersową, zwaną inaczej kwartyną lub tetrastychem. Ten rodzaj strofy obecny jest w twóczości polskiej od czasów średniowiecza, aż po dzień dzisiejszy.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: