Obraz Boga w psalmach

Zapoznaj się z fragmetem przekładu Psalmu 130 w przekładzie Jana Kochanowskiego i odpowiedz na pytanie, jaki obraz Boga został przedstawiony w utworze.

 

W troskach głębokich ponurzony,

Do Ciebie, Boże niezmierzony,

Wołam, racz smutne prośby moje

Przyjąć w łaskawe uszy swoje!

 

Jeśli tej z nami surowości

Będziesz chciał użyć, jako złości

Nasze są godne: kto praw, Panie,

Przed srogim sądem Twym zostanie?

 

Aleś Ty Pan jest dobrotliwy,

Pan z przyrodzenia lutościwy,

Co przeciw Tobie u wszech ludzi

Uczciwość wielką w sercu budzi.

 

Cieszy mię, Panie, dobroć Twoja,

Cieszą mię słowa; dusza moja

Upatrzą Twego smiłowania

Barziej niż nocna straż świtania.

[...]

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
31.05.2020 20:27

Utwór Jana Kochanowskiego ma charakter błagalny (podmiot liryczny zwraca się do Boga o pomoc i łaskę) oraz pochwalny (podmot wysławia wielkość, wspaniałość i łaskawość Stwórcy). Bó został tu zatem przedstawiony jako miłościwy Pan, pełen łaski (pomimo surowego i sprawiedliwego sądu). Te cechy napawają człowieka optymizmem i nadzieją na rychłe zbawienie.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: