Odmiany języka polskiego

W których z podanych zdań występują regionalizmy? Wskaż je oraz wyjaśnij znaczenie.

 

1. Na rynku codziennie można spotkać bacę sprzedającego tradycjne grule i oscypki.

2. W sobotę postanowiliśmy całą paczką wybrać się do kina.

3. Każdy gazda chciałby utargować na przewozie jak najwięcej dutków.

4. Chodź na pole, jest taka piękna pogoda!

5. Nasze pyry są słynne w całym regionie.

6. Ciekawe, ile lajków zbierze nasze zdjęcie z koncertu.

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 20:33

W polszczyźnie funkcjonuje kilka odmian językowych, które wyróżnia się ze względu na rozmaite kryteria. Może to być kanał komunikacyjny, styl funkcjonalny wypowiedzi, grupa środowiskowa, która danego słowa używa, ale język polski można różnicować także pod względem terytorialnym. W tym kontekście wymienia się gwary, dialekty i regionalizmy (w zależności od miejsca na mapie kraju, w którym wyraz występuje).

 

1. Wsytępują regionalizmy (gwara podhalańska) - grule to ziemniaki, a oscypek to specyficzy rodzaj słonego sera, wytwarzanego na Podhalu.

2. Nie występują regionalizmy, ale slogany młodzieżowe - paczka to inaczej grupa przyjaciół.

3. Występują regionalizmy (gwara podhalańska) - gazda to gospodarz, zaś dutki to inaczej pieniądze.

4. Występują regionalizmy - pole to określenie charaktrystyczne dla województwa małopolskiego, chodź na pole to inaczej chodź na zewnątrz / w innych regionach chodź na dwór.

5. Występują regionalizmy - pyry to w gwarze poznańskiej ziemniaki.

6. Nie występują regionalizmy, ale elementy sloganu młodzieżowego  - lajki to kliknięcia na portalu Facebook wyrażające aprobatę dla określonego zdjęcia na koncie użytkownika.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza