Unia lubelska

Skreśl fałszywe wyrażenie.

1. Unia lubelska została zawarta pomiędzy Polską a Litwą za panowania króla Zygmunta Starego/Zygmunta Augusta w 1572/1569 roku.

2. Przed zawarciem unii sejm przyłączył do Korony następujące litewskie województwa: podlaskie, kijowskie, bracławskie i czernihowskie/podlaskie, kijowskie, bracławskie i mińskie.

3. Po zawarciu unii Litwa zachowała osobny sejm/skarb.

4. Unia lubelska była unią personalną/realną.

5. Dzięki zawarciu unii lubelskiej powstało państwo nazywane Rzeczypospolitą Trojga Narodów/Rzeczypospolitą Obojga Narodów.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
06.11.2020 12:02

1. Unia lubelska została zawarta pomiędzy Polską a Litwą za panowania króla Zygmunta Starego/Zygmunta Augusta w 1572/1569 roku.

2. Przed zawarciem unii sejm przyłączył do Korony następujące litewskie województwa: podlaskie, kijowskie, bracławskie i czernihowskie/podlaskie, kijowskie, bracławskie i mińskie.

3. Po zawarciu unii Litwa zachowała osobny sejm/skarb.

4. Unia lubelska była unią personalną/realną.

5. Dzięki zawarciu unii lubelskiej powstało państwo nazywane Rzeczypospolitą Trojga Narodów/Rzeczypospolitą Obojga Narodów.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: