Sobór w Konstancji (1414-1418)

Wskaż, które z poniżej wymienionych wydarzeń NIE miało miejsca podczas soboru w Konstancji (1414-1418).

a) proces czeskiego reformatora religijnego Jana Husa zakończony uznaniem go za heretyka i spaleniem na stosie,

b) wybór nowego papieża – Marcina V,

c) cesarska koronacja Zygmunta Luksemburskiego,

d) próba rozstrzygnięcia sporu polsko-krzyżackiego.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
16.10.2020 17:19

Prawidłowa odpowiedź to: c) cesarska koronacja Zygmunta Luksemburskiego.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza