Unia w Horodle (1413)

Wymień cztery postanowienia polsko-litewskiej unii horodelskiej z 1413 roku. Wskaż, co wpłynęło na zawarcie unii.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
20.10.2020 14:26

Postanowienia unii w Horodle (1413):

- Szlachta litewska wyznania katolickiego otrzymała te same przywileje, które posiadała szlachta Królestwa Polskiego,

- 47 rodom litewskim nadano polskie herby,

- Ustalono, że Witold dożywotnio będzie sprawował godność wielkiego księcia litewskiego. Po jego śmierci wielkiego księcia miał wybierać król Polski w porozumieniu z radą królewską,

- Zadecydowano, że unia polsko-litewska będzie trwała nawet po ewentualnym wygaśnięciu dynastii Jagiellonów.

Na zawarcie unii, skutkującej dalszą integracją Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, wpłynęło między innymi zagrożenie krzyżackie. Aby powetować sobie straty poniesione w wyniku przegranej wojny w latach 1409-1411, Zakon Krzyżacki planował przeprowadzenie krucjaty wymierzonej przeciwko Litwie, którą wciąż uważał za kraj niechrześcijański.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza