Europa Wschodnia w XIV wieku

Skreśl błędne wyrażenie.

1. W latach 40. i 50. XIV wieku Polska/Węgry przyłączyła(y) do swojego terytorium Ruś Halicko-Włodzimierską.

2. W ciągu XIV stulecia postępowało osłabienie zwierzchnictwa Złotej Ordy – państwa mongolskiego/tureckiego – nad Rusią.

3. W 1380 roku książę Iwan Kalita/Dymitr Doński pokonał Mongołów (Tatarów) w bitwie na Kulikowym Polu, co przyczyniło się do rozpoczęcia procesu oswobodzenia wielkiego księstwa moskiewskiego/kijowskiego spod ich panowania.

4. W 1386 roku, po koronacji wielkiego księcia litewskiego Jagiełły na króla Polski, Polska i Litwa zostały połączone unią personalną/realną.

5. W 1399 roku wojska koalicyjne pod wodzą Witolda/Świdrygiełły poniosły klęskę w bitwie nad rzeką Worsklą z wojskami Złotej Ordy.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
12.10.2020 16:08

1. W latach 40. i 50. XIV wieku Polska/Węgry przyłączyła(y) do swojego terytorium Ruś Halicko-Włodzimierską.

2. W ciągu XIV stulecia postępowało osłabienie zwierzchnictwa Złotej Ordy – państwa mongolskiego/tureckiego – nad Rusią.

3. W 1380 roku książę Iwan Kalita/Dymitr Doński pokonał Mongołów (Tatarów) w bitwie na Kulikowym Polu, co przyczyniło się do rozpoczęcia procesu oswobodzenia wielkiego księstwa moskiewskiego/kijowskiego spod ich panowania.

4. W 1386 roku, po koronacji wielkiego księcia litewskiego Jagiełły na króla Polski, Polska i Litwa zostały połączone unią personalną/realną.

5. W 1399 roku wojska koalicyjne pod wodzą Witolda/Świdrygiełły poniosły klęskę w bitwie nad rzeką Worsklą z wojskami Złotej Ordy.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza