Wykres klimatyczny

Poniższy wykres klimatyczny przedstawia informacje o pogodzie we Wrocławiu. Oblicz na jego podstawie (z dokładnością do pełnych stopni) amplitudę średniej miesięcznej temperatury powietrza w ciągu roku oraz wskaż, w którym miesiącu wystąpiła najniższa, a w którym najwyższa wartość opadów i ile wyniosła. Nazwij metodę prezentacji graficznej danych o klimacie, którą przedstawia poniższa rycina.

Wykres klimatyczny Wrocławia_Wykres klimatyczny

Ryc. Wykres klimatyczny Wrocławia

Źródło: climate-data.org

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
20.02.2021 14:39

Metoda prezentacji graficznej przedstawiona na rycinie to klimatogram.


Amplituda średniej miesięcznej temperatury powietrza w ciągu roku dotyczy różnicy pomiędzy najwyższą, a najniższą wartością temperatury.

Na przedstawionym klimatogramie najwyższa średnia miesięczna wartość temperatury wystąpiła w lipcu (+18°C), natomiast najniższa w styczniu (-2°C).

Amplituda wynosi zatem 18 + 2 (dodajemy, gdyż przekraczamy wartość 0°C) = 20°


Najwyższa wartość opadów wystąpiła w lipcu (ok. 83 mm), najniższa zaś w lutym (ok. 25 mm).

Dzięki! 6
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza