Wskaźnik feminizacji

Oblicz wskaźnik feminizacji dla Bydgoszczy, korzystając z poniższych danych za rok 2018. Napisz, co oznacza (wyraża) otrzymana wartość wskaźnika.

 

Liczba ludności: 350 178

Liczba mężczyzn: 164 754

Liczba kobiet: 185 424

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.02.2020 14:20

Wskaźnik feminizacji informuje ile kobiet przypada przeciętnie na 100 mężczyzn. Biorąc pod uwagę dane z treści zadania, należy skorzystać tylko z dwóch informacji. Wykonujemy zatem działanie:

(185 424/164 754)*100 = 113


Odpowiedź: W Bydgoszczy w roku 2018 na 100 mężczyzn przypadało przeciętnie 113 kobiet.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza