Struktura ludności w Polsce

Struktura ludności w Polsce_Struktura ludności Polski w okresie 2011-2020

Wykres. Struktura ludności Polski w okresie 2011-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Wykres przedstawia strukturę ludności Polski w okresie 2011-2020. Korzystając z niego odpowiedz na poniższe pytania.

1) Podaj liczbę ludności Polski w roku 2011 oraz 2020 oraz wskaż o ile zmieniła się ona pomiędzy tymi latami (z dokładnością do 50 tys.).

2) Która z grup płci bardziej się skurczyła (zmniejszyła liczebność)?

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
07.11.2021 11:16

Odpowiedzi na pytania:

(należy zwrócić uwagę, iż na wykresie podano liczbę ludności w tysiącach osób, a więc skalę pionową musimy pomnożyć razy 1000)


1) rok 2011: 18 650 000 (liczba mężczyzn) + 19 890 000 (liczba kobiet) = 38 540 000;  rok 2020: 18 500 000 + 19 790 000 = 38 290 000; różnica: 250 000

2) nieco bardziej skurczyła się liczebność mężczyzn (ok. -150 000), niż kobiet (ok. -100 000)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza