Sektor energetyczny Polski

Wskaż, która struktura (spośród podanych poniżej) charakteryzuje zasadniczo sektor energetyczny Polski i krótko opisz, które komponenty powodują największe zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

STRUKTURA 1

STRUKTURA 1_Sektor energetyczny Polski

 

STRUKTURA 2

STRUKTURA 2_Sektor energetyczny Polski

 

STRUKTURA 3

STRUKTURA 3_Sektor energetyczny Polski

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
15.03.2020 11:47

Prawidłowa odpowiedź, to STRUKTURA 1.

Największe zagrożenia dla środowiska powoduje energetyka węglowa. Wskutek procesów spalania węgla, dochodzi do emisji zanieczyszczeń powietrza niebezpiecznymi związkami chemicznymi, jak np. benzpo[a]pirenem, dwutlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki, czy tlenkiem węgla. Z jednej strony część spośród emitowanych gazów przyczynia się do przyspieszania efektu cieplarnianego, a z drugiej strony część związków stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludzi, przyczyniając się do powstawania chorób dróg oddechowych, układu krwionośnego, czy też chorób nowotworowych. Do zagrożeń środowiskowych należy także trwale postępująca degradacja terenów, na których wydobywany jest węgiel kamienny i węgiel brunatny. Efektem degradacji są np. powstające gwałtowne tąpnięcia terenu na obszarach wydobywania węgla kamiennego, czy też zakłócenia bilansu wodnego i powstawanie lejów depresyjnych wskutek obniżania zwierciadła wód podziemnych – a to wiąże się ze zmniejszaniem zasobów wodnych, potrzebnych dla gospodarki i rolnictwa oraz dla potrzeb bytowania ludzi. Ponadto wskutek drenażu wodnego dochodzi także niszczenia siedlisk roślinnych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza