Epigeosfera

Wyjaśnij pojęcie epigeosfera oraz wskaż, którą literą na poniższym schemacie przedstawiony został jej obszar.

Wykres schematyczny do zadania_Epigeosfera

Ryc. Wykres schematyczny do zadania

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
23.01.2021 14:24

Mianem "epigeosfera" określa się przestrzeń na styku trzech sfer ziemskich: atmosfery, hydrosfery i litosfery - w obrębie których funkcjonuje i prowadzi gospodarczą działalność człowiek (przejawia w niej swoją aktywność).

Schematyczny zasięg epigeosfery został oznaczony na wykresie literą A.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza