Rodzaje pustyń

Wymień przynajmniej trzy znane Ci rodzaje pustyń, ze względu na odmienność materiału budującego i napisz, z jakiego materiału są zbudowane.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
01.06.2020 17:51

Zasadniczo możemy wyróżnić pięć rodzajów pustyń:

1. Serir, czyli pustynie żwirowe, zbudowane z utworów frakcji żwirowej

2. Hamada, czyli pustynie kamieniste, zbudowane z bloków skalnych (nagich skał)

3. Erg, czyli pustynie piaszczyste, zbudowane z piasków lotnych, tworzących często formy wydmowe

4. Takyr/Kewir, czyli pustynie pylaste, zbudowane z utworów ilastych lub mułowych

5. Lodowa, czyli pustynie pokryte lodem, tworzące rozległe lądolody

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
L.K
2022-03-01 11:31:24
A czy pustynia lodowa i pustynia gorąca to nie dwie różne strefy krajobrazowe?
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza