Konsekwencje górnictwa

Wymień konsekwencje w środowisku, które są wynikiem prowadzenia działalności górniczej związanej z wydobywaniem paliw kopalnych.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
23.10.2020 16:57

Paliwa kopalne są wykorzystywane jako podstawowe surowce do pozyskiwania m.in. energii elektrycznej i cieplnej. Korzyści związane z ich eksploatacją w codziennym życiu nie są jednak kompensowane przez problemy i uciążliwości środowiskowe związane z ich wydobyciem i spalaniem. Wśród najważniejszych konsekwencji górniczego wydobywania paliw kopalnych wyróżnić można:

- przekształcenia powierzchni terenu (związane z wielkopowierzchniowymi wyrobiskami, składowiskiem hałd i zwałowisk)

- zniszczenie pokrywy glebowej

- pogorszenie warunków wodnych terenu (nadmierne odwodnienie, powstawanie leja depresyjnego wód gruntowych, zanieczyszczenie wód)

- zanieczyszczenie powietrza w wyniku masowej eksploatacji złóż i transportu urobku (emisja gazów i pyłów)

- zmiana naprężeń w skałach (zmiany ściśliwości i konsolidacji gruntu, tąpnięcia i wstrząsy)

- spadek plonowania upraw roślinnych oraz wyłączenie znacznych obszarów z użytkowania rolniczego i leśnego

- wytwarzanie odpadów i ścieków przemysłowych

- emisja hałasu

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza