Przepływ ładunku powodujący zmianę indukcji pola magnetycznego

Jaki ładunek musi przepłynąć przez kwadratową ramkę o boku 2 cm i oporze 1 Ω, która znajduje sie w polu magnetycznym, który spowoduje zmianę indukcji pola magnetycznego o 0,04T?  Linie tego pola są prostopadłe do powierzchni ramki.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
24.05.2020 11:42

Dane i szukane z zadania:

R=1 \Omega

a=2cm=0,02m

B=0,04T

q=?

Korzystamu z wzoru definjujacego natężenie, które mówi, że natężenie pradu jest to przepływ ładunków w czasie:

I= \frac{q}{ \Delta t}

przekształcamy, tak aby wyznaczyć q:

q=I \Delta t

Z prawa Ohma możemy wpisać, że:

R= \frac{U}{I}

I= \frac{ \epsilon }{R}

q= \frac{ \epsilon }{R}  \Delta t

pamiętając, że:

 \epsilon = \frac{ \Delta  \phi }{ \Delta t}

q= \frac{  \Delta \phi  \Delta t }{R \Delta t}

Zmianę strumienia możemy przedstawić:

 \Delta  \phi =a^2 \Delta B

q= \frac{ a^2 \Delta B \Delta t }{R \Delta t}

q= \frac{ a^2 \Delta B }{R }

możemy juz podstawić nasze dane z zadania;

q= \frac{ (0,02m)^2 *0,04T }{1 \Omega  }

q=16*10^{-6}C

Odp. Przez ramke musi przepłynąć ładunek 16*10-6C.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza