Wyjaśnij, dlaczego mydła nie pienią się w podanych warunkach - uzasadnij odpowiedź

Wyjaśnij, dlaczego w wodzie o wysokim stężeniu jonów magnezowych lub wapniowych mydło przestaje się pienić. Uzasadnij odpowiedź zapisując równanie reakcji w formie jonowej skróconej.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 15:12

Jony Ca2+ oraz Mg2+ są obecne w wysokim stężeniu w twardej wodzie, w której mydła ulegają wytrąceniu w postaci nierozpuszczalnych osadów:

2 C15H31COOH + Ca2+ → ↓(C15H31COO)2Ca

2 C15H31COOH + Mg2+ → ↓(C15H31COO)2Mg

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza