Oblicz jaka masa miedzi weszła w reakcję z siarką

Wiedząc, że miedź łączy się z siarką w stosunku  wagowym 4:1 oblicz, ile gramów miedzi oraz ile gramów siarki weszło w reakcję, dając w rezultacie 80g siarczku miedzi(II).

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 12:26

Obliczenia:

Korzystamy tutaj z prawa stałości składu. Zapisujemy równanie reakcji:

Cu + S → CuS

4 : 1       80g

Zapisujemy prosty układ równań z dwiema niewiadomymi, przez x oznaczamy Cu, y zaś oznacza O:

x + y = 80

x/y = 4/1

x = 4y

Podstawiamy x = 4y do pierwszego wzoru:

4y + y = 80

5y = 80

y = 16g

Znając wartość y obliczamy x, który wynosi:

x = 4y = 4*16 = 64g

 

Odpowiedź: W reakcji otrzymywania siarczku miedzi(II) 16g tlenu przereagowało z 64g miedzi.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza