Zidentyfikuj pierwiastek w oparciu o konfigurację elektronową, podaj wzory jonów o identycznej konfiguracji

Wiedząc, że konfigurację elektronowa pewnego pierwiastka można zapisać następująco:

K2L8M18N4

Podaj symbol rzeczonego pierwiastka, a także zapisz wzory dowolnego kationu i anionu, posiadających identyczną konfigurację elektronową.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 23:28

Odpowiedź:

Wiedząc, że zapis ten określa wypełnienie każdej z powłok elektronami można ustalić, że poszukiwanym pierwiastkiem jest Kr.

Przykład anionu: Br-

Przykład kationu: Rb+

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza