Podaj nazwy systematyczne związków

Podaj nazwy systematyczne poniższych zawiązków zgodnie z nomenklaturą IUPAC:

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:37

Związek A: 3-bromo-2-chlorobutanal

Związek B: 3-metylocyklopentan-1-on

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza