Opisz stan elektronu pierwiastka Z przy pomocy liczb kwantowych

Pierwiastek Z znajduje się w 4 okresie układu okresowego,  jego atom w stanie podstawowym posiada następującą konfigurację elektronową: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.

Określ, do jakiego bloku energetycznego należy pierwiastek X, a następnie opisz stan elektronu znajdującego się w powłoce walencyjnej przy pomocy liczb kwantowych.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 00:19

Blok energetyczny: s

Główna liczba kwantowa n: 4

Poboczna liczba kwantowa l: 0

Magnetyczna liczba kwantowa m: 0

Magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms: +½

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza