Określ stan skupienia podanych kwasów karboksylowych oraz wyjaśnij różnice we właściwościach fizycznych

Zapoznaj się z temperaturami topnienia i wrzenia wybranych kwasów tłuszczowych. Następnie określ ich stan skupienia w temperaturze 20°C. Porównując budowę kwasu mrówkowego i stearynowego oraz kwasu oleinowego i stearynowego wyjaśnij różnicę w stanach skupienia.

Nazwa kwasu

Wzór sumaryczny

Temp. topnienia [°C]

Temp. wrzenia [°C]

Kwas mrówkowy

HCOOH

8,3

101,0

Kwas oleinowy

C17H33COOH

16,2

360,0

Kwas stearynowy

C17H35COOH

69,2

360,0 (rozkład)

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 14:58

W temperaturze 20°C kwas mrówkowy jest cieczą, kwas oleinowy jest cieczą, a kwas stearynowy jest ciałem stałym.

Kwas stearynowy jest ciałem stałym w odróżnieniu od kwasu mrówkowego z uwagi na różnicę w długości łańcucha węglowego. Kwas oleinowy w przeciwieństwie do kwasu stearynowego jest cieczą z uwagi na obecność wiązania podwójnego.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza