Tkanka mięśniowa gładka a poprzecznie prążkowana szkieletowa

Dokonaj porównania tkanki mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
06.04.2020 09:07

Rodzaje tkanek mięśniowych wyróżnia się na podstawie ich budowy i wykonywanych czynności. Tkanka mięśniowa gładka odpowiada za wykonywanie ruchów w narządach wewnętrznych (np. skurcze układu pokarmowego), podczas gdy mięśnie poprzecznie prążkowane utrzymują postawę ciała i umożliwiają poruszanie się. Komórki mięśni gładkich mają wrzecionowaty kształt i posiadają jedno, centralnie zlokalizowane jądro. Skurcz mięśnia gładkiego jest regulowany przez wegetatywny układ nerwowy i nie podlega naszej woli. Komórki mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych mają natomiast postać długich, cylindrycznych komórczaków - komórek z wieloma jądrami. Jądra są ułożone peryferycznie, a większość objętości komórki zajmują pęczki włókienek kurczliwych (aktyny i miozyny), których regularne ułożenie odpowiada za charakterystyczne prążkowanie tkanki. Funkcjonowanie tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej regulowane jest przez somatyczny układ nerwowy i podlega naszej kontroli. Omawiane tkanki różni też charakter wykonywanego skurczu. Skurcz mięśnia gładkiego zachodzi powoli i długo się utrzymuje - mięśnie gładkie są wytrzymałe na długotrwały wysiłek. Mięśnie poprzecznie prążkowane kurczą się szybko i na krótko - praca statyczna jest dla nich cięższa od dynamicznej.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza