Funkcje witamin

Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe:

Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w tłuszczach.  P/F

Zaburzenia w krzepnięciu krwi mogą być wywołane niedoborem witaminy K. P/F

Suplementacja kwasu foliowego jest szczególnie ważna dla kobiet w ciąży. P/F

Witaminy są dobrym źródłem energii. P/F

Witaminy podlegają trawieniu w jelicie cienkim. P/F

Bakterie mają zdolność do syntezy niektórych witamin z grupy B. P/F

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
02.04.2020 15:38

Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w tłuszczach. F (do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach należą A, D, E, K)

Zaburzenia w krzepnięciu krwi mogą być wywołane niedoborem witaminy K. P (witamina K uczestniczy w syntezie protrombiny)

Suplementacja kwasu foliowego jest szczególnie ważna dla kobiet w ciąży. P (kwas foliowy bierze udział w prawidłowym formowaniu się cewy nerwowej u płodu)

Witaminy są dobrym źródłem energii. F (nie są substancjami, z których komórki mogą uzyskać energię jak węglowodany czy tłuszcze)

Witaminy podlegają trawieniu w jelicie cienkim. F (witaminy nie ulegają trawieniu, są wchłaniane w przewodzie pokarmowym w niezmienionej formie)

Bakterie mają zdolność do syntezy niektórych witamin z grupy B. P (bakterie mogą syntetyzować witaminy z grupy B i K)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza