Średnia arytmetyczna wieku

Drużyna mieszanej piłki siatkowej składa się z dwóch kobiet o średniej wieku 20 lat i czterech mężczyzn o średniej wieku 23 lata. Jaka jest średnia wieku wszystkich graczy?

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
24.04.2023 12:36

Wiemy, że średnia wieku dwóch kobiet wynosi 20 lat.

Oznaczmy wiek pierwszej kobiety, jako k i drugiej, jako K.

Średnią ich wieku liczymy: \frac{k+K}{2}=20, czyli k+K=40.

Analogicznie możemy to obliczyć dla wieku czterech mężczyzn (a - pierwszy, b - drugi, c - trzeci, d - czwarty). 

\frac{a+b+c+d}{4}=23, czyli a+b+c+d=92

Stąd wiemy, że suma wieku wszystkich osób wynosi k+K+a+b+c+d=40+92=132

Czyli średnia arytmetyczna to \frac{132}{6}=22lata.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza