Czynna i bierna strona czasownika

Określ w jakiej stronie (czynnej, biernej, zwrotnej) występują podane czasowniki.

 1. Jest ubierany
 2. Myje się
 3. Gra
 4. Czesze się
 5. Tańczy
 6. Został uwolniony
 7. Będzie zamykany
 8. Biega
 9. Krzyczy
 10. Maluje się

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
24.03.2020 10:06

W stronie czynnej podmiot wykonuje czynność,  w stronie biernej poddaje się jakiejś czynności, czynność jest wykonywana na nim, a w stronie zwrotnej sam na sobie wykonuje czynność.

 1. Bierna (bo jest poddawany czynności)
 2. zwrotna (bo sam na sobie wykonuje czynność)
 3. czynna (bo wykonuje czynność)
 4. zwrotna (bo sam na sobie wykonuje czynność)
 5. czynna (bo wykonuje czynność)
 6. bierna (bo jest poddawany czynności)
 7. bierna (bo jest poddawany czynności)
 8. czynna (bo wykonuje czynność)
 9. czynna (bo wykonuje czynność)
 10. zwrtona (bo sam na sobie wykonuje czynność)

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza