Czasownik - czas, osoba, liczba, rodzaj

Podaj czas, liczbę, osobę, rodzaj (jeśli to możliwe) czasownika.

 1. Zamieniły
 2. Będzie skakał
 3. Tańczysz
 4. Pobiegnę
 5. Będziesz pisał
 6. Będą czytali
 7. Zamknął
 8. Podpaliłaś
 9. Będą zrywały
 10. Poszła

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
20.03.2020 09:49

Żeby dowiedzieć się, z jaką osobą i liczbą mamy do czynienia musimy dodać do czasownika osobę (np. ja, ty, oni). W liczbie pojedynczej mamy 1 os. – ja, 2 os. – ty, 3 os. – on, ona, ono, a w mnogiej 1 os. – my, 2 os. – wy, 3 os. – oni, one. By dowiedzieć się, w jakim czasie występuje czasownik, trzeba się dowiedzieć, na jakie pytanie odpowiada. Co robi? – teraźniejszy, co robił/zrobił? – przeszły, co będzie robił/zrobi? – przyszły. Czasowniki w czasie przyszyłym i przeszłym odmieniają się przez rodzaje. Żeby dowiedzieć się z jakim rodzajem mamy do czynienia, możemy dodać do czasownika osobę (w przypadku gdy mamy do czynienia z 3 os.), która wykonuje czynność np. ona pływała. Można też rozpoznawać rodzaj w 1 i 2 osobie po końcówkach: męski -łeś, -łem, żeński, -łaś, -łam, nijaki –łoś, męskoosobowy -liśmy, -liście, niemęskooosobowy -łyśmy, -yście.

 1. Przeszły, 3. os. l.m. , r. niemęskoosobowy (bo co zrobiły? Zamieniły; one zamieniły)
 2. Przyszły, 2. os. l.p., r. męski (bo co będzie robił? Będzie skakał; on będzie skakał)
 3. Teraźniejszy, 2 os.  l.p. (bo co robisz? Tańczysz; nie można określić rodzaju, bo czas teraźniejszy i 2 os.)
 4. Przyszły, 1 os. l.p., (bo co zrobię? Pobiegnę; nie można określić rodzaju, bo 1 os.)
 5. Przyszyły, 2 os. l.p., r. męski (bo co będziesz robił? Pisał; kończy się na -ał)
 6. Przyszły, 3 os. l.m., r. męskoosobowy (bo co będą robili? Czytali; oni będą czytali)
 7. Przeszły, 3 os. l.p., r. męski (bo co zrobił? Zamknął; on zamknął)
 8. Przeszły, 2 os. l.p., r. żeński (bo co zrobiłaś? Podpaliłaś; kończy się na -łaś)
 9. Przyszłly, 3 os., l.m., r. niemęskooosobowy (bo będą robiły? Będą zrywały; one będą zrywały)
 10. Przeszły, 3 os. l.p., r. żeński (bo co zrobiła? Poszła; ona poszła)

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza