O Kronice Galla Anonima

Uzupełnij tekst dotyczący Kroniki Polskiej Galla Anonima brakującymi wyrazami (odpowiedź wybierz z propozycji podanych w nawiasach).

 

Kronika Polska to po łacinie Chronica _______ (Polonica/Polonorum). Jest najstarszą kroniką Polski i przedstawia dzieje od czasów legendarych do _____ (1130/1113) roku. Władcą, któego wizerunek i rządy przedstawił kronikarz był _________ (Bolesław Chrobry/Bolesław Krzywousty). Pierwsze, niepełne jeszcze wydanie Kroniki Polskiej ukazało się w ________ (1824/1769) roku.

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
31.05.2020 19:15

Kronika Polska to po łacinie Chronica Polonorum. Jest najstarszą kroniką Polski i przedstawia dzieje od czasów legendarych do 1113 roku. Władcą, któego wizerunek i rządy przedstawił kronikarz był Bolesław Krzywousty. Pierwsze, niepełne jeszcze wydanie Kroniki Polskiej ukazało się w 1769 roku.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza