Konsekwencje reformacji

Wypisz najważniejsze konsekwencje reformacji.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
31.10.2020 15:20

- Wywołanie wojen religijnych w Europie pomiędzy protestantami a katolikami

- Grabież katolickiego mienia

- Odejście około 1/3 wiernych od Kościoła katolickiego

- Powstanie państw protestanckich

- Rozwój piśmiennictwa w językach narodowych

- Upowszechnianie się drukarstwa (w propagandowej walce, która toczyła się w czasie reformacji, po raz pierwszy na tak dużą skalę wykorzystano słowo drukowane)

- Zapoczątkowanie reformy wewnątrz Kościoła katolickiego oraz kontrreformacji

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza