Konsekwencje epidemii dżumy z lat 1348-1352

Wypisz najważniejsze konsekwencje, jakie przyniosła epidemia dżumy z lat 1348-1352 w dziedzinie demografii, gospodarki i kultury. 

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.08.2020 19:15

W latach 1348-1352 znaczną część Europy dotknęła epidemia dżumy – choroby zakaźnej nazywanej czarną śmiercią.

 Zjawisko to miało następujące konsekwencje w dziedzinie demografii, gospodarki i kultury:

- spadek liczby ludności Europy o około 1/3,

- wywołany przez depresję demograficzną kryzys w rolnictwie w Europie Zachodniej i Północnej, trwający do połowy XV wieku,

 - wyludnienie się wielu miejscowości,

- rozwój pokutniczych ruchów religijnych, np. biczowników,

- ataki na społeczności żydowskie, które oskarżano o rozprzestrzenianie epidemii,

- emigracja wielu Żydów z niemieckich miast na ziemie Królestwa Polskiego,

- upowszechnienie się motywu tańca śmierci w sztuce.  

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza