Jezuici

Uzupełnij zdania.

1. Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów, zostało założone w ____ roku.

2. Założycielem Towarzystwa Jezusowego był hiszpański duchowny _____ _____.

3. W roku ___ papież _____ zatwierdził regułę Towarzystwa Jezusowego.

4. Jednym z głównych obszarów działalności jezuitów była _____ – zakładanie i prowadzenie szkół.

5. W połowie XVI wieku jezuici zaczęli prowadzić misję chrystianizacyjną w hiszpańskich koloniach w Ameryce Południowej.  Zakładali tam tzw. _____ _____, czyli zarządzane przez nich osiedla indiańskie.

6. W ___ roku zakon jezuitów został zlikwidowany. Jego działalność wznowiono w roku ____.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
02.11.2020 17:27

1. Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów, zostało założone w 1534 roku.

2. Założycielem Towarzystwa Jezusowego był hiszpański duchowny Ignacy Loyola.

3. W roku 1540 papież Paweł III zatwierdził regułę Towarzystwa Jezusowego.

4. Jednym z głównych obszarów działalności jezuitów była oświata – zakładanie i prowadzenie szkół.

5. W połowie XVI wieku jezuici zaczęli prowadzić misję chrystianizacyjną w europejskich koloniach w Ameryce Południowej – zakładali tam tzw. redukcje misyjne, czyli zarządzane przez nich osiedla indiańskie.

6. W 1773 roku zakon jezuitów został zlikwidowany. Jego działalność wznowiono w roku 1814.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza