Bizantyńskie osiągnięcia za panowania Justyniana Wielkiego

Wymień i krótko scharakteryzuj trzy najważniejsze bizantyńskie osiągnięcia z czasów panowania Justyniana Wielkiego (podpowiedź: uwzględnij kolejno takie dziedziny jak: architektura, prawo oraz podboje militarne).

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
21.03.2020 15:51

1) Najważniejszym bizantyńskim osiągnięciem architektonicznym z czasów panowania Justyniana Wielkiego było wybudowanie kościoła Mądrości Bożej (gr. Hagia Sophia – „Mądrość Boża”). Budowla ta powstawała w latach 532-537. Została wzniesiona z polecenia cesarza. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest ogromna kopuła z licznymi oknami umieszczonymi w dolnej części. Świątynia ta była katedrą patriarchy Konstantynopola. Koronowano w niej bizantyńskich cesarzy. W 1453 roku, po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, została zamieniona na meczet.

2) Głównym osiągnięciem Justyniana Wielkiego w dziedzinie prawa było sporządzenie Kodeksu Justyniana – uporządkowanego zbioru rzymskich przepisów prawnych. Kodeks składa się z dwunastu ksiąg obejmujących takie gałęzie prawa jak: prawo kościelne, ustrojowe, cywilne, karne, administracyjne i finansowe.

3) Jednym z głównych celów militarnych Justyniana było przejęcie zwierzchności nad Półwyspem Apenińskim, którym w tamtym czasie władali Ostrogoci. Miało to być ważnym krokiem na drodze ku odbudowie Cesarstwa Rzymskiego. W połowie VI wieku jednemu z bizantyńskich wodzów udało się opanować znaczną część Italii. Wkrótce jednak bizantyjskie władztwo na Półwyspie Apenińskim zaczęło się kurczyć na skutek najazdu plemienia Longobardów. Najdłużej, bo do połowy VIII wieku, przetrwała bizantyńska prowincja w Rawennie.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza