Międzynarodowa linia zmiany daty

Wskaż, po której stronie południka wyznaczającego umową linię zmiany daty (przedstawionego na poniższej rycinie) jest 31 grudnia 2019r., a po której 1 stycznia 2020r.

Fragment siatki geograficznej_Międzynarodowa linia zmiany daty

Ryc. Fragment siatki geograficznej

Szkoła Podstawowa Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
06.11.2020 17:02

Przyjęto umownie, że wzdłuż 180 południka (z pewnymi odstępstwami dla niektórych wysp) poprowadzona jest międzynarodowa linia zmiany daty. Z uwagi na fakt, iż ruch obrotowy Ziemi następuje "w kierunku wschodnim", to na półkuli wschodniej "E", jest o dzień później, niż na półkuli zachodniej "W". Jeżeli więc na południku 180° wybiła północ (i zaczął się Nowy Rok), to następne w kolejności do powitania Nowego Roku będą miejscowości położone w Australii i Azji, a na samym końcu nadejdzie on w Ameryce Północnej.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza