Typy genetyczne jezior

Podaj typy genetyczne wymienionych poniżej jezior, korzystając z poniższego zbioru.

 

tektoniczne, wulkaniczne, deltowe, rynnowe, karowe, przybrzeżne, antropogeniczne, tektoniczno-polodowcowe, krasowe


Wielki Staw – 

Tanganika –

Dąbie –

Górne –

Pinatubo –

Plitwickie –

Jeziorak –

Gardno –

Kariba –

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
13.02.2021 13:43

Typy genetyczne jezior związane są z genezą ich powstania. Zdecydowana większość jezior jest pochodzenia naturalnego, w wyniku występowania różnych procesów i zjawisk na Ziemi, do których zaliczyć możemy np. wybuchy wulkanów, działalność lodowców i lądolodów, ruchy tektoniczne, czy też krasowienie (rozpuszczanie skał w wyniku wietrzenia chemicznego). Poza tym występują także jeziora zbudowane przez człowieka (np. w postaci zbiorników zaporowych).

 

Jeziora oraz ich typy genetyczne:

Wielki Staw – karowe

Tanganika – tektoniczne

Dąbie – deltowe

Górne – tektoniczno-polodowcowe

Pinatubo – wulkaniczne

Plitwickie – krasowe

Jeziorak – rynnowe

Gardno – przybrzeżne

Kariba – antropogeniczne

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza