Trzęsienia Ziemi

Wymień rodzaje trzęsień Ziemi ze względu na przyczynę ich powstawania oraz głębokość występowania ogniska.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
08.11.2020 17:20

Ze względu na przyczynę powstawania, wyróżniamy trzęsienia:

- tektoniczne (dyslokacyjne) - powstające w wyniku gwałtownego rozładowania energii nagromadzonej w skorupie ziemskiej lub górnym płaszczu.

- wulkaniczne - powstające w wyniku silnych erupcji wulkanicznych lub zapadania się stropów opróżnionych komór magmowych.

- zapadowe (zapadliskowe) - powstające w wyniku zapadania się stropów tuneli jaskiń lub innych próżni w podłożu, powstałych w procesie krasowienia.

- antropogeniczne - powstające w wyniku działalności człowieka, np. tąpnięcia obszarów górniczych wskutek zachwiania równowagi naprężeń w podłożu.


Ze względu na głębokość występowania ogniska, wyróżniamy trzęsienia:

- płytkie  (do głębokości ok. 70 km) - występują zdecydowanie najczęściej.

- średnie (od 70 do 350 km)

- głębokie (powyżej 350 km, do ok. 700 km)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza