Rozbieżność w długości rzeki na mapie i w terenie

Grupa młodych hydrologów zmierzyła w terenie długość jednej z rzek, która płynie na terenie silnie pagórkowatym. Zmierzona długość rzeki w terenie okazała się jednak większa o 2 kilometry, niż się spodziewali - mierząc wcześniej jej długość na mapie topograficznej. Wyjaśnij ktrótko, dlaczego mogło się tak stać?

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
25.01.2021 20:52

Różnica ta wynika przede wszystkim z tego, że mapa jest rzutem prostokątnym na płaszczyznę poziomą, wobec czego nie uwzględnia różnic związanych z wysokością terenu - a zatem w tym przypadku pokazuje jedynie dystans od źródła do ujścia w linii prostej. 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza