Prawo na wodach morskich

Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące obszaru Polski przedstawionego na rycinie.

a) Czy statki handlowe obcych państw mogą swobodnie pływać po wodach morskich oznaczonych na rycinie cyframi 1 i 2?

b) Czy rybacy z sąsiadujących z Polską państw nadmorskich mogą swobodnie łowić ryby na wodach morskich oznaczonych na rycinie cyfrą 1?

c) Czy Niemcy mogą poprowadzić rurociąg po dnie Morza Bałtyckiego w części oznaczonej na rycinie cyfrą 1?

Fragment północno-zachodniego obszaru Polski_Prawo na wodach morskich

Ryc. Fragment północno-zachodniego obszaru Polski

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
21.11.2020 13:07

Odpowiedzi na pytania:

a) 1 tak/2 nie - statki obcych państw mogą żeglować swobodnie tylko po wodach oznaczonych cyfrą 1 (wyłączna strefa ekonomiczna Polski), na co zezwala prawo - m. in. ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. W przypadku wód morza terytorialnego Polski, obce statki nie mogą swobodnie, bez żadnych ograniczeń pływać w ich zasięgu.

b) nie - na wodach oznaczonych cyfrą 1 (wyłączna strefa ekonomiczna Polski) statki z obcych państw nie posiadają prawa do swobodnego rybołówstwa.

c) tak - na wodach będących w zasięgu wyłącznej strefy ekonomicznej, obce państwa mogą korzystać m.in. z układania kabli podmorskich, czy rurociągów.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza