Obliczanie współczynnika rozwinięcia linii brzegowej

Oblicz współczynnik rozwinięcia linii brzegowej Europy na podstawie poniższych danych.

 

Długość linii brzegowej Europy wynosi 38 000 km

Powierzchnia Europy wynosi 10 180 000 kilometrów kwadratowych

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
21.01.2021 19:27

Współczynnik ten oblicza się poprzez podzielenie łącznej długości linii brzegowej danego kontynentu przez obwód okręgu, którego powierzchnia równa jest powierzchni tego kontynentu. Wynik powyżej 1,0 oznacza, że dany kontynent w stosunku do swojej powierzchni (przyjmując koło jako model idealnie równomiernej powierzchni) ma bardziej rozbudowaną linię brzegową.


Dane dla kontynentu europejskiego

długość linii brzegowej - 38 000 km

powierzchnia - 10 180 000 km kwadratowych

 

Obliczanie obwodu koła o powierzchni kontynentu europejskiego

P = Π · r2

r2 = P/ Π

r2 = 10 180 000/3,14 = 3 242 038

r = 3 242 038 = 1800,6 km

 

Obwód = 2 Π r = 2 x 3,14 x 1800,6 km = 11 308 km

 

Obliczanie współczynnika rozwinięcia linii brzegowej Europy [W]

W = długość linii brzegowej kontynentu/obwód koła o powierzchni tego kontynentu

W= 38 000/11 308 = 3,4


Odpowiedź: współczynnik rozwinięcia linii brzegowej Europy wynosi 3,4

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: