Jaka jest wartość PKB per capita dla Polski?

Produkt Krajowy Brutto (PKB), to w skrócie zagregowana wartość dochodu wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce krajowej, w danej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Oblicz PKB Polski per capita dla roku 2018, korzystając z podanych informacji. Wartość PKB podaj w walucie polskiej i zaokrąglij do pełnych tysięcy.

Wartość PKB Polski (wg danych Banku Światowego): 585,66 mld USD

Liczba mieszkańców Polski (wg danych Banku Światowego): 37 987 550 osób

Przyjmując średni kurs USD/PLN: 3,61

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
29.02.2020 11:58

PKB per capita oznacza średnią wartość Produktu Krajowego Brutto, która przypada na jednego mieszkańca danego obszaru (w naszym przypadku na mieszkańca Polski).

 

Zadanie rozpoczynamy od obliczenia PKB na mieszkańca Polski w walucie USD:

585,66 mld USD/37 987 550 mieszkańców = 15 417 USD na mieszkańca

 

Następnie przeliczmy wartość z dolarów amerykańskich na polski złoty po kursie 3,61 PLN za 1 USD:

15 417 USD*3,61= 55 655 zł ≈ 56 000 zł


Odpowiedź: Wartość PKB per capita dla Polski w roku 2018 wyniosła 56 000 złotych.


Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza