Rząd widma w siatce dyfrakcyjnej

Oblicz rzad widma w siatce dyfrakcyjnej, jeżeli jeden z promieni światła o długości fali 250 nm ugina się na siatce pod kątem 30°, a siatka ta posiada 2000 rys/mm.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
19.05.2020 10:14

Dane i szukane z zadania:

dlugosc siatki=1mm=10^{-3}m

ilosc rys =2000

 \theta =30^ \circ

 \lambda =250nm=2,5*10^{-7}m

n=?

Stałą dyfrakcyjną siatki obliczymy:

d= \frac{dlugosc siatki}{ilosc rys}

podstawiamy dane z zadania:

d= \frac{10^{-3}m}{2000}

d=5*10^{-7}m

kolejny etap rozwiązania tego zadania to zapisanie równania siatki dyfrakcyjnej:

dsin \theta =n \lambda

n= \frac{dsin \theta}{ \lambda }

podstawiamy dane z zadania:

n= \frac{5*10^{-7}m*sin 30^ \circ }{ 2,5*10^{-7}m }

n= \frac{5*10^{-7}m* \frac{1}{2} }{ 2,5*10^{-7}m }

n= \frac{2*10^{-7}m* \frac{1}{2} }{ 10^{-7}m }

n=1

Odp. Jest to pierwszy rząd widma.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza