Czas ogrzewania wody

Ile potrzeba czasu, aby czajnik elektryczny o mocy 1200W podgrzał 1 kilogram wody od temperatury 10°C do temperatury wrzenia, jeżeli ciepło właściwe wody wynosi 4190 J/(kg°C)? Straty ciepła mozna pominąć.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
21.04.2020 07:50

Dane i szukane z zadania:

P=1200W

T_1=10^ \circ C

T_2=100^ \circ C

c_w=4190 \frac{J}{kg^ \circ C }

m=1kg

 \Delta T=80^ \circ C

 Energia jest równa wykonanej pracy:

E=W=Q

Korzystamy z wzoru na ciepło:

Q=c_wm \Delta T

Dodatkowo potrzebny nam będzie wzór z zależnością mocy od pracy, czyli:

P= \frac{W}{t}

przekształcamy wzór, tak aby otrzymać wzór na W:

W=P*t

 otrzymana zależność przyrównujemy do wzoru na ciepło:

Pt=c_wm \Delta T

wyznaczamy t:

t= \frac{c_wm \Delta T}{P}

podstawiamy dane z zadania:

t= \frac{4190 \frac{J}{kg^ \circ C}*1kg*90^ \circ C }{1200W}

t=314,25 s

Odp. Czajnik będzie podgrzewał wodę ≈314 sekund.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza