Zapisz w postaci jonowej równanie reakcji przedstawionej w doświadczeniu

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie ze schematem.

W trakcie doświadczenia metal uległ stopieniu, tworząc kulkę unoszącą się na powierzchni wody. Objętość kulki zmniejszała się, czemu towarzyszyło wydzielanie się pary.

Zapisz w postaci jonowej równanie reakcji opisujące doświadczenie. Zapisz obserwacje przed i po zakończeniu reakcji, następnie określ odczyn roztworu. Określ czy reakcja ta była endo- czy egzoenergetyczna.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 17:33

Równanie reakcji która zaszła podczas eksperymentu:

2 Na + 2 H2O → 2 Na+ + 2 OH- + H2

Obserwacje przed rozpoczęciem doświadczenia: Roztwór jest bezbarwny.

Obserwacje po zakończeniu doświadczenia: Roztwór zmienił barwę na malinową.

Odczyn tak powstałego roztworu jest zasadowy.

Reakcja jest silnie egzoenergetyczna.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: