W oparciu o dane tabelaryczne określ, która z substancji pierwsza ulegnie oddestylowaniu

Na skalę przemysłową gazy otrzymuje się przez destylację skroplonego powietrza. Zapoznaj się z poniższymi parametrami fizycznymi zebranymi w tabeli.

 

Temp. topnienia [K]

Temp. wrzenia [K]

Rozp. w wodzie w 20°C [ml/1 ml wody]

Tlen

55

90

0,031

Azot

63

77

0,015

 

W oparciu o dane tabelaryczne i informację w treści zadania odpowiedz, która substancja pierwsza ulegnie odparowaniu opisaną metodą. Uzasadnij swoją odpowiedź. Wyjaśnij jakie zjawisko umożliwia skroplenie gazów?

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 11:39

Pierwszym gazem który odparuje jest azot, ponieważ jego temperatura wrzenia jest niższa od temperatury wrzenia tlenu.

Skroplenie gazów jest możliwe dzięki istnieniu słabych oddziaływań, którymi są siły Londona występujące pomiędzy niepolarnymi cząsteczkami.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza