Pojęcie związane z układem nerwowym

Wyjaśnij krótko poniższe pojęcia związane z budową i funkcjonowaniem układu nerwowego

Włókna nerwowe:
Nerw:
Ośrodek nerwowy:
Zwój nerwowy:
Receptor:
Efektor:
Synapsa:


Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
25.05.2020 18:33

Włókna nerwowe: to inaczej wypustki neuronu
Nerw: zespół włókien nerwowych otoczonych wspólną osłonką
Ośrodek nerwowy: zespół ciał neuronów na terenie centralnego układu nerwowego
Zwój nerwowy: zespół ciał neuronów położony poza centralnym układem nerwowym
Receptor: komórka lub narząd umożliwiający odbiór bodźców ze środowiska oraz ich przesłanie na impulsy nerwowe
Efektor: to inaczej narząd wykonawczy, odbierający i wykonujący polecenia docierające z układu nerwowego
Synapsa: obszar, w którym dochodzi do kontaktu między neuronami bądź między neuronami a efektorami

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza