Homozygota domyjąca, homozygota recesywna, heterozygota

Scharakteryzuj organizmy będące homozygotą dominującą, homozygotą recesywną oraz heterozygotą.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
27.05.2020 11:10

Homozygota domyjąca - posiada dwa allele dominujące, ujawnia się u niej cecha dominująca, jej genotyp zapisywany jest w formie dwóch wielkich liter

Homozygota recesywna - posiada dwa allele recesywne, ujawnia się u niej cecha recesywna, jej genotyp zapisywany jest w formie dwóch małych liter

Heterozygota - posiada jeden allel dominujący i jeden recesywny, ujawnia się u niej cecha dominująca, jej genotyp zapisywany jest w formie jednej wielkiej litery oraz jednej małej

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: