Polimorfizm funkcjonalny owadów

W populacjach niektórych owadów można zaobserwować zjawisko nazwane polimorfizmem funkcjonalnym, który oznacza występowanie w obrębie jednego gatunku zróżnicowanych pod kątem morfologicznym i fizjologicznym form. Podaj dwa rodzaje organizmów, u których występuje takie zjawisko.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
03.05.2020 13:57

Zjawisko polimorfizmu funkcjonalnego występuje m.in. u pszczół, mówek, os, szerszeni.

Dzięki! 78
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza