Osmoza a dyfuzja

Wyjaśnij, czym różni się osmoza od dyfuzji.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
27.03.2020 15:55

Obydwa procesy dotyczą tego samego zjawiska - przemieszczania się substancji w roztworach w celu wyrównania stężeń - od stężenia większego do mniejszego. Dyfuzja jest pojęciem szerszym i dotyczy wszystkich związków, natomiast osmoza jest szczególnym rodzajem dyfuzji. Osmoza opisuje ruch rozpuszczalnika tj. wody w roztworach oddzielonych od siebie błoną półprzepuszczalną. Woda jako cząsteczka o małych wymiarach ma zdolność do przechodzenia w poprzek takich błon i jej ruch odbywa się od mniejszego do większego stężenia substancji rozpuszczonej. Wydawać by się mogło, że jest to zjawisko sprzeczne z zasadą dyfuzji tj wyrównywania stężeń. Jednak woda przemieszcza się zgodnie z malejącym stężeniem - ale stężeniem niej samej, a nie substancji rozpuszczonej.

Dzięki! 13
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza